Huishouden nog steeds vooral voor de vrouw

Hoewel gedacht wordt dat in deze tijd de mannen en vrouwen hetzelfde denken over het huishouden en de opvoeding van kinderen blijkt dat dit in de praktijk toch anders uitpakt dan gedacht. Vaak denken jongeren dat de opvoeding van toekomstig kinderen over beide ouders verdeeld zal worden. Vaak genoeg blijkt dan dat dit vaak genoeg uiteindelijk vooral neerkomst op de taken van de vrouw.
Uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid is hebleken dat er nog steeds weinig vrouwen in topfuncties werkzaam zijn. Zo’n 45% van alle werkende vrouwen werkt deeltijds, bij mannen is dit slechts 9%! Een erg groot verschil dus wat vooral te wijten is aan de opvoeding van het kind en het bijhouden van het huishouden. Ook voor jongere generaties geld nog steeds een overgroot deel van de traditionele rolverdeling.

Geef een reactie